Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
79 8.1.2016 06:39 - 07:52
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Malm, kl. 06:52 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
717A 8.1.2016 06:39 - 08:30
Regiontrafik, linje 717A från Järnvägstorget, kl. 07:30 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
79 8.1.2016 06:39 - 08:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Hertonäs (M), kl. 07:30 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
79 8.1.2016 06:39 - 09:11
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Malm, kl. 08:11 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
717A 8.1.2016 06:39 - 09:23
Regiontrafik, linje 717A från Sottungsby, kl. 08:23 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
75A 8.1.2016 06:35 - 08:23
Helsingfors lokaltrafik, linje 75A från Brobacka, kl. 07:23 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
77A 8.1.2016 06:35 - 09:04
Helsingfors lokaltrafik, linje 77A från Brobacka, kl. 08:04 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
75A 8.1.2016 06:34 - 07:50
Helsingfors lokaltrafik, linje 75A från Jakobacka, kl. 06:50 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
150 8.1.2016 06:29 - 09:27
Regiontrafik, linje 150 från Stensvik, kl. 08:27 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
65A 8.1.2016 06:28 - 07:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 65A från Åggelby (Grinddal), kl. 06:30 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor