Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
18 20.7.2015 06:27 - 07:15
Esbo lokaltrafik, linje 18 från Hagalund, kl. 06:15 inställd. Orsak: personalbrist.
S
57 19.7.2015 21:57 - 22:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Munksnäs, kl. 21:55 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
2 19.7.2015 14:39 - 15:00
Spårvägslinje 2 mot Nordenskiöldgatan , undantagsrutt. Trafikeras rutten Järnvägstorget - Glaspalatsen - Operan. Kampen och Runebergsgatan trafikeras inte. Orsak: hinder på spåren. Beräknad tid: 14:13 - 15:00.
S
2 19.7.2015 14:13 - 14:30
Spårvägslinje 2 mot Nordenskiöldgatan , undantagsrutt. Trafikeras rutten Järnvägstorget - Glaspalatsen - Operan. Kampen och Runebergsgatan trafikeras inte. Orsak: hinder på spåren. Beräknad tid: 14:08 - 14:30.
S
61 19.7.2015 12:45 - 13:40
Vanda lokaltrafik, linje 61 från Flygplatsen, kl. 12:40 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
Metro Ruoholahti - Mellunmäki och Ruoholahti - Vuosaari, på väg att normaliseras. Beräknad tid: 11:17 - 13:00.
S
Metro Ruoholahti - Mellunmäki och Ruoholahti - Vuosaari, oregelbundna turer. Orsak: tekniska problem mellan Hertonäs - Igelkottsvägen. Beräknad tid: 11:11 - 13:00.
S
106 19.7.2015 10:00 - 10:52
Regiontrafik, linje 106 från Alberga, kl. 09:52 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
P 18.7.2015 17:25 - 18:09
Närtåg P mot flygplatsen och Helsingfors , inställd. Beräknad tid: 17:09 - 18:09.
S
I 18.7.2015 17:00 - 17:49
Närtåg I mot flygplatsen och Helsingfors , inställd. Beräknad tid: 16:49 - 17:49.

Sidor

Sidor

Sidor