Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
24 6.12.2015 16:45 - 17:05
Helsingfors lokaltrafik, linje 24 från Fölisön, undantagsrutt Mechelinsgatan-Georgsgatan. Rutten Norra Järnvägsgatan-Mannereheimsgatan trafikeras inte. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 16:45 - 17:05.
S
7B 7A 6.12.2015 16:34 - 21:30
Spårvägslinjerna: 7A och 7B, undantagsrutt. Trafikeras rutten Glaspalatsen - Järnvägstorget - Hagnäs. Alexandersgatan och Kronohagen trafikeras inte. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 17:30 - 21:30.
S
4 4T 6.12.2015 16:32 - 21:30
Spårvägslinjerna: 4 och 4T trafikers till Trekantan. Rutten mellan Glaspalatsen-Skattudden ersätts av bussarna 4X och 4TX. Orsak: publik evenemang. Beräknad tid: 17:30 - 21:30.
S
3 6.12.2015 16:30 - 21:30
Spårvägslinje 3, undantagsrutt till Styrmansagatan. Busslinje 3X trafikeras mellan Södra Kajen - Femkanten. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 17:30 - 21:30.
S
2 6.12.2015 16:29 - 21:30
Spårvägslinje 2, undantagsrutt. Trafikeras till Styrmansgatan. Rutten Södra Kajen - Järnvägstorget trafikeras inte. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 17:30 - 21:30.
S
2 6.12.2015 16:00 - 17:30
Spårvägslinje 2, undantagsrutt. Trafikeras rutten Operan - Glaspalatsen - Järnvägstorget. Runebergsgatan och Kampen trafikeras inte. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 17:00 - 17:30.
S
79 6.12.2015 13:05 - 14:08
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Malm, kl. 13:08 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
52 6.12.2015 08:37 - 09:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 52 från Arabia, kl. 08:35 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
Z 6.12.2015 07:11 - 07:25
Närtåg Z mot Helsingfors från Lahtis klockan 6.17 , försenas. Orsak: tekniska problem. Plats: Helsingfors. Beräknad tid: 07:06 - 07:25.
S
321 5.12.2015 21:09 - 21:50
Regiontrafik, linje 321 från Gammelgård, kl. 20:50 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor