Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
40 5.12.2015 15:18 - 16:10
Helsingfors lokaltrafik, linje 40 från Norra Haga station, kl. 15:10 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
562 572 574 5.12.2015 15:17 - 17:13
Vanda lokaltrafik, linjerna: 562, 572 och 574, försenas. Orsak: trafikstockning. Plats: Tammisto Valimotie. Beräknad tid: 15:13 - 17:13.
S
561 5.12.2015 15:14 - 17:11
Regiontrafik, linje 561, försenas. Orsak: trafikstockning. Plats: Tammisto Valimotie. Beräknad tid: 15:11 - 17:11.
S
9 5.12.2015 15:13 - 15:30
Spårvägslinje 9 mot Östra böle, undantagsrutt. Trafikeras rutten Västra terminalen - Sandviken - Bulevarden - Mannerheimvägen - Järvägstorget. Kampen trafikeras inte. Orsak: olycka. Plats: Kampintori. Beräknad tid: 15:10 - 15:30.
S
97 5.12.2015 13:11 - 14:13
Helsingfors lokaltrafik, linje 97 från Mellungsbacka (M), kl. 13:13 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
76B 5.12.2015 12:49 - 13:50
Helsingfors lokaltrafik, linje 76B från Malm station, kl. 12:50 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
76B 5.12.2015 12:49 - 14:10
Helsingfors lokaltrafik, linje 76B från Parkstad (Stapelplatsen), kl. 13:10 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
106 5.12.2015 11:00 - 11:53
Regiontrafik, linje 106 från Alberga, kl. 10:53 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
68 5.12.2015 06:30 - 07:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 68 från Ladugården, kl. 06:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
67 5.12.2015 06:27 - 07:32
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Torparbacken, kl. 06:32 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor