Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
20 28.6.2014 15:10 - 16:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 20 från Skillnaden, kl. 15:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
14 28.6.2014 13:59 - 14:45
P.g.a Helsingfors Pride busslinje 14 kör rutten: Docksgatan - Sandvikskajen - Mechelingatan - Norra Järnvägsgatan - Fredriksgatan.
S
20 28.6.2014 13:59 - 14:45
P.g.a Helsingfors Pride busslinje 20 kör i riktningen Skillnaden-Enåsen rutten: Mannerheimvägen - Skillnaden - Nylandsgatan - Georgsgatan - Högbergsgatan - Fabriksgatan - Docksgatan - Sandvikskajen.
S
4 4T 28.6.2014 13:58 - 14:45
P.g.a. Helsingfors Pride spårvagnslinje 4 kör till Skatudden rutten Järnvägsstationen - Elisabetsgatan - Snellmansgatan.
S
7B 7A 28.6.2014 13:55 - 14:45
P.g.a. Helsingfors Pride spårvagnslinje 7A/B kör via Järnvägsstationen. Sträckan via Kronohagen körs inte.
S
3 28.6.2014 12:00 - 13:45
Spårvagnslinje 3 kör från Södra kajen via Salutorget, Katrinegatan, Snellmansgatan och Elisabetsgatan till sin egen rutt till Hagnäs p.g.a. Helsingfors Pride
S
14 28.6.2014 12:00 - 13:45
P.g.a Helsingfors Pride busslinje 14 kör rutten: Docksgatan - Sandvikskajen - Mechelingatan - Norra Järnvägsgatan - Fredriksgatan.
S
20 28.6.2014 12:00 - 13:45
P.g.a Helsingfors Pride busslinje 20 kör i riktningen Skillnaden-Enåsen rutten: Mannerheimvägen - Skillnaden - Nylandsgatan - Georgsgatan - Högbergsgatan - Fabriksgatan - Docksgatan - Sandvikskajen.
S
24 28.6.2014 12:00 - 13:45
P.g.a Helsingfors Pride busslinje 24 kör rutten: Fabriksgatan - Sandvikskajen - Mechelingatan.
S
7B 7A 28.6.2014 12:00 - 13:45
P.g.a. Helsingfors Pride spårvagnslinje 7A/B kör via Järnvägsstationen. Sträckan via Kronohagen körs inte.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor