Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
52 28.9.2014 19:16 - 20:10
Helsingfors lokaltrafik, linje 52 från Munksnäs, kl. 19:10 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
M 27.9.2014 23:06 - 23:39
Närtåget M från centrum, kl. 23:09 inställd.
S
M 27.9.2014 23:06 - 28.9.2014 00:07
Närtåget M mot centrum, kl. 23:37 inställd.
S
A 27.9.2014 22:01 - 22:54
Närtåget A från centrum, kl. 22:24 inställd.
S
A 27.9.2014 22:01 - 23:17
Närtåget A mot centrum, kl. 22:47 inställd.
S
132 27.9.2014 19:21 - 20:01
Regiontrafik, linje 132 från Frisansplatsen, kl. 19:01 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
M 27.9.2014 19:01 - 19:34
Närtåget M från centrum, kl. 19:04 inställd.
S
M 27.9.2014 19:01 - 20:02
Närtåget M mot centrum, kl. 19:32 inställd.
S
731 27.9.2014 17:39 - 18:24
Regiontrafik, linje 731 från Brännberga, kl. 17:24 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
M 27.9.2014 17:38 - 18:30
Närtåg M, trafikerar normalt igen från kl. 18.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor