Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
80 8.1.2016 16:48 - 17:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 80 från Hertonäs (M), kl. 16:55 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
15 8.1.2016 16:47 - 17:45
Esbo lokaltrafik, linje 15 från Otnäs, kl. 16:45 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
K 8.1.2016 16:41 - 17:54
Närtåget K mot Kervo, kl. 16:54 inställd.
S
K 8.1.2016 16:41 - 18:40
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 17:40 inställd.
S
619 8.1.2016 16:40 - 19:38
Vanda lokaltrafik, linje 619 från Dickursby, kl. 18:38 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
50 8.1.2016 16:30 - 17:38
Helsingfors lokaltrafik, linje 50 från Hertonäs (M), kl. 16:38 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
E 8.1.2016 16:27 - 17:49
Närtåget E mot Köklax, kl. 16:49 inställd.
S
E 8.1.2016 16:27 - 18:25
Närtåget E mot Helsingfors, kl. 17:25 inställd.
S
P 8.1.2016 16:16 - 17:29
Närtåget P mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 16:29 inställd.
S
154 8.1.2016 16:12 - 18:08
Regiontrafik, linje 154 från Helsingfors, kl. 17:08 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor