Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
E 26.5.2015 12:31 - 13:49
Närtåget E mot Köklax, kl. 12:49 inställd.
S
E 26.5.2015 12:31 - 14:25
Närtåget E mot Helsingfors, kl. 13:25 inställd.
S
62 26.5.2015 12:27 - 13:11
Vanda lokaltrafik, linje 62 från Mellungsbacka, kl. 12:11 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
39 26.5.2015 09:51 - 10:35
Regiontrafik, linje 39 från Myrbacka, kl. 09:35 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
N 26.5.2015 09:11 - 09:55
Närtåget N mot Helsingfors, kl. 08:55 inställd.
S
M 26.5.2015 07:46 - 08:09
Närtåget M mot Vandaforsen, kl. 07:39 inställd.
S
M 26.5.2015 07:46 - 08:37
Närtåget M mot Helsingfors, kl. 08:07 inställd.
S
45 26.5.2015 07:32 - 08:18
Helsingfors lokaltrafik, linje 45 från Kampen, kl. 07:18 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
M 26.5.2015 06:56 - 07:09
Närtåget M mot Vandaforsen, kl. 06:39 inställd.
S
M 26.5.2015 06:56 - 07:37
Närtåget M mot Helsingfors, kl. 07:07 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor