Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
27 16.5.2014 16:58 - 17:49
Esbo lokaltrafik, linje 27 från Esbo centrum, kl. 16:49 inställd. Orsak: olycka.
S
92 16.5.2014 15:49 - 16:33
Helsingfors lokaltrafik, linje 92 från Östra centrum (M), kl. 15:33 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
58B 16.5.2014 14:48 - 15:38
Helsingfors lokaltrafik, linje 58B från Klinikerna i Mejlans, kl. 14:38 inställd. Orsak: olycka.
S
17 16.5.2014 11:51 - 13:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 17 från Kronohagen, kl. 12:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
17 16.5.2014 11:51 - 13:15
Helsingfors lokaltrafik, linje 17 från Femkanten, kl. 12:15 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
7B 6T 6 16.5.2014 10:37 - 10:50
Spårvägslinjerna: 6 mot Arabia, 7B mot Böle och 6T mot Arabia , undantagsrutt. Trafikeras rutten Hagnäs - Björnparken - Helsingegatan - Sörnäs. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 10:34 - 10:50.
S
77 16.5.2014 07:56 - 09:16
Helsingfors lokaltrafik, linje 77 från Järnvägstorget, kl. 08:16 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
147 16.5.2014 06:54 - 07:43
Regiontrafik, linje 147 från Stensvik, kl. 06:43 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
86 16.5.2014 06:47 - 07:54
Helsingfors lokaltrafik, linje 86 från Hertonäs (M), kl. 06:54 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
9 15.5.2014 23:59 - 16.5.2014 02:30
Spårvägslinje 9, avgången från Västra terminalen kl. 1.10 körs rutten Järnvägsstationen - Senatstorget - Kronohagen - Hagnäs. Orsak: banarbeten.

Sidor

Sidor

Sidor