Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
55 30.3.2015 15:37 - 17:12
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 16:12 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
55 30.3.2015 15:36 - 16:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Järnvägstorget, kl. 15:20 inställd. Orsak: olycka.
S
154 30.3.2015 15:33 - 16:29
Regiontrafik, linje 154 från Helsingfors, kl. 15:29 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
908 30.3.2015 09:21 - 10:35
Kyrkslätt lokaltrafik, linje 908 från Kaislampi, kl. 09:35 inställd. Orsak: olycka.
S
550 554 30.3.2015 08:35 - 09:15
Regiontrafik, linjerna: 550 från Westendstationen och 554 från Alberga , försenas. Orsak: trafikstockning i Alberga. Beräknad tid: 08:31 - 09:15.
S
50 30.3.2015 07:36 - 09:08
Vanda lokaltrafik, linje 50 från Myrbacka, kl. 08:08 inställd. Orsak: personalbrist.
S
95 30.3.2015 07:21 - 08:16
Helsingfors lokaltrafik, linje 95 från Gungvägen, kl. 07:16 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
95 30.3.2015 07:21 - 08:50
Helsingfors lokaltrafik, linje 95 från Östra centrum (M), kl. 07:50 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
58B 30.3.2015 07:13 - 08:15
Helsingfors lokaltrafik, linje 58B från Klinikerna i Mejlans, kl. 07:15 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
734 30.3.2015 06:01 - 07:00
Regiontrafik, linje 734 från Helsingfors, kl. 06:00 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor

18.10.2018 Lövhalkan är här

Sidor