Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
550 29.7.2013 20:04 - 20:50
Regiontrafik, linje 550 från Östra centrum, kl. 19:50 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
510 29.7.2013 16:29 - 17:10
Regiontrafik, linje 510 från Vandaforsen, kl. 16:10 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
121A 29.7.2013 15:25 - 16:15
Regiontrafik, linje 121A från Helsingfors, kl. 15:15 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
158 29.7.2013 12:59 - 14:03
Regiontrafik, linje 158 från Helsingfors, kl. 13:03 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
70V 29.7.2013 07:43 - 08:25
Helsingfors lokaltrafik, linje 70V från Järnvägstorget, kl. 07:25 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
20 29.7.2013 07:01 - 07:50
Helsingfors lokaltrafik, linje 20 från Drumsö (Enåsen), kl. 06:50 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
62 29.7.2013 01:21 - 02:10
Vanda lokaltrafik, linje 62 från Dickursby, kl. 01:10 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
70 28.7.2013 12:58 - 13:44
Vanda lokaltrafik, linje 70 från Dickursby, kl. 12:44 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
96N 28.7.2013 03:09 - 03:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 96N från Nordsjö (Porslaxvägen), kl. 02:55 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
3T 3B 27.7.2013 11:48 - 12:35
Spårvägslinjerna: 3B mot Olympiaterminalen och 3T mot Djurgården, undantagsrutt. Trafikeras rutten Tölötorget - Helsingegatan. Djurgården trafikeras inte. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 11:47 - 12:35.

Sidor

Sidor