Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
50 22.9.2014 09:20 - 10:05
Helsingfors lokaltrafik, linje 50 från Hertonäs (M), kl. 09:05 inställd. Orsak: olycka.
S
154 22.9.2014 07:31 - 08:29
Regiontrafik, linje 154 från Domsby, kl. 07:29 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
20 22.9.2014 06:11 - 07:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 20 från Drumsö (Enåsen), kl. 06:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
6T 6 21.9.2014 20:55 - 21:00
Spårvägslinjerna: 6 mot Sandviken och 6T mot Västra terminalen, trafikerar normalt igen. Orsak: tidigare störning. Plats: Hietalahdentori. Beräknad tid: 20:53 - 21:00.
S
4 4T 21.9.2014 16:20 - 17:00
Spårvägslinjerna 4 och 4T, undantagsrutt Järnvägstorget - Kronohagen - Alexandersgatan. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 16:20 - 17:00.
S
7B 7A 21.9.2014 16:20 - 17:00
Spårvägslinjerna 7A och 7B, undantagsrutt via Järnvägstorget. Kronohagen och Alexen körs inte. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 16:20 - 17.
S
I 20.9.2014 22:16 - 22:46
Närtåget I från centrum, kl. 22:16 inställd.
S
M 20.9.2014 21:41 - 22:09
Närtåget M från centrum, kl. 21:39 inställd.
S
M 20.9.2014 21:41 - 22:37
Närtåget M mot centrum, kl. 22:07 inställd.
S
M 20.9.2014 20:41 - 21:17
Närtåget M mot centrum, kl. 20:47 inställd.

Sidor