Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
14 12 2.9.2014 08:42 - 11:30
Esbo lokaltrafik, linjerna: 12 och 14, förseningar möjliga. Orsak: vägarbete. Beräknad tid: 08:39 - 11:30.
S
171 2.9.2014 08:41 - 09:40
Regiontrafik, linje 171 från Kampen, kl. 08:40 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
150 2.9.2014 08:37 - 09:34
Regiontrafik, linje 150 från Stensvik, kl. 08:34 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
147 2.9.2014 08:37 - 09:33
Regiontrafik, linje 147 från Stensvik, kl. 08:33 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
165 2.9.2014 08:35 - 10:00
Regiontrafik, linje 165, förseningar möjliga. Orsak: olycka. Beräknad tid: 08:32 - 10:00.
S
11 2.9.2014 08:29 - 09:17
Esbo lokaltrafik, linje 11 från Frisansplatsen, kl. 08:17 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
58 2.9.2014 08:20 - 09:14
Helsingfors lokaltrafik, linje 58 från Östra centrum (M), kl. 08:14 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
79 2.9.2014 08:16 - 09:02
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Hertonäs (M), kl. 08:02 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
171 2.9.2014 08:13 - 09:10
Regiontrafik, linje 171 från Kampen, kl. 08:10 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
172 2.9.2014 08:09 - 08:55
Regiontrafik, linje 172 från Kampen, kl. 07:55 inställd. Orsak: trafikstockning.

Sidor

Sidor

Sidor