Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
A 4.9.2014 09:22 - 09:47
Närtåget A mot centrum, kl. 09:17 inställd.
S
R Z M U A H S E N 4.9.2014 09:12 - 10:00
Närtågen: H, N, R, A, E, M, S, U och Z, möjliga förseningar. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 09:09 - 10:00.
S
N 4.9.2014 09:11 - 09:51
Närtåget N från centrum, kl. 08:51 inställd.
S
N 4.9.2014 09:11 - 10:01
Närtåget N från centrum, kl. 09:01 inställd.
S
N 4.9.2014 09:11 - 10:35
Närtåget N mot centrum, kl. 09:35 inställd.
S
N 4.9.2014 09:11 - 10:45
Närtåget N mot centrum, kl. 09:45 inställd.
S
67 4.9.2014 07:58 - 08:47
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Torparbacken, kl. 07:47 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
4 3.9.2014 23:59 - 4.9.2014 02:30
Spårvägslinje 4 kör fr.o.m. kl. 01 undantagsrutten Operan - Runebergsgatan - Simongatan - Studenthuset. Orsak: gatuschakt.
S
730 3.9.2014 23:04 - 4.9.2014 00:07
Regiontrafik, linje 730 från Norra Nissbacka, kl. 23:07 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
21V 3.9.2014 21:14 - 22:06
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Drumsö (Hallonnäs), kl. 21:06 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

18.10.2018 Lövhalkan är här

Sidor