Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
9 14.1.2015 13:21 - 13:45
Spårvägslinje 9 mot Västra terminalen, undantagsrutt. Trafikeras rutten Järvägstorget - Mannerheimvägen - Bulevarden - Sandviken - Västra terminalen. Kampen trafikeras inte. Orsak: felparkerad bil. Plats: Ruoholahdenranta. Beräknad tid: 13:19 - 13:45.
S
205 14.1.2015 13:13 - 14:20
Regiontrafik, linje 205 från Helsingfors, kl. 13:20 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
29 14.1.2015 10:19 - 11:00
Esbo lokaltrafik, linje 29, undantagsrutt. Körs ej via Brunskog, utan längs Nipertvägen som linje 21. Orsak: gatan avstängd. Beräknad tid: 10:12 - 11:00.
S
85 14.1.2015 08:48 - 09:10
Helsingfors lokaltrafik, linje 79, 81, 82, 82B, 83, 84, 85, 85B, 86, 86B, 88, 89 och 802 försenas. Orsak: olycka i korsning av Borgbyggarvägen och Båtsviksporten. Beräknad tid: 08:27 - 09:10.
S
345 14.1.2015 07:27 - 08:00
Regiontrafik, linje 345, försenas. Orsak: olycka. Beräknad tid: 07:20 - 08:00.
S
I 14.1.2015 07:11 - 07:45
Närtåget I mot Dickursby, kl. 07:15 inställd.
S
I 14.1.2015 07:11 - 08:13
Närtåget I mot Helsingfors, kl. 07:43 inställd.
S
42 14.1.2015 06:39 - 07:19
Helsingfors lokaltrafik, linje 42 från Kampen, kl. 06:19 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
R Z K H T S L I N 14.1.2015 06:37 - 08:32
S
732 14.1.2015 06:37 - 07:25
Regiontrafik, linje 732 från Havukoski, kl. 06:25 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor