Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
97 5.9.2014 10:00 - 11:05
Helsingfors lokaltrafik, linje 97 från Östra centrum (M), kl. 10:05 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
732 5.9.2014 09:51 - 10:40
Regiontrafik, linje 732 från Havukoski, kl. 09:40 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
650 5.9.2014 08:27 - 09:40
Regiontrafik, linje 650 från Övitsböle, kl. 08:40 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
53 5.9.2014 07:24 - 08:41
Vanda lokaltrafik, linje 53 från Myrbacka, kl. 07:41 inställd. Orsak: personalbrist.
S
731 5.9.2014 06:56 - 08:12
Regiontrafik, linje 731 från Brännberga, kl. 07:12 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
9 5.9.2014 00:47 - 01:20
S
4 4.9.2014 23:59 - 5.9.2014 02:30
Spårvägslinje 4 kör fr.o.m. kl. 01 undantagsrutten Operan - Runebergsgatan - Simongatan - Studenthuset. Orsak: gatuschakt.
S
110 4.9.2014 17:48 - 18:51
Regiontrafik, linje 110 från Helsingfors, kl. 17:51 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
11 4.9.2014 16:58 - 17:52
Esbo lokaltrafik, linje 11 från Hagalund, kl. 16:52 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
107 4.9.2014 16:39 - 17:49
Regiontrafik, linje 107 från Kampen, kl. 16:49 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor