Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
4 14.7.2014 18:46 - 19:15
Spårvägslinje 4 mot Skatudden, försenas. Orsak: tekniska problem. Plats: Munksnäs. Beräknad tid: 18:43 - 19:15.
S
813 14.7.2014 17:12 - 17:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 813 från Norra köpcentrum, kl. 16:55 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
813 14.7.2014 17:12 - 18:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 813 från Norra köpcentrum, kl. 17:35 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
42 14.7.2014 14:27 - 15:17
Helsingfors lokaltrafik, linje 42 från Kampen, kl. 14:17 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
56 14.7.2014 12:20 - 13:15
Helsingfors lokaltrafik, linje 56 från Gamlas, kl. 12:15 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
43 14.7.2014 11:09 - 12:01
Helsingfors lokaltrafik, linje 43 från Håkansåker, kl. 11:01 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
70 14.7.2014 08:52 - 09:46
Vanda lokaltrafik, linje 70 från Mikkola, kl. 08:46 inställd. Orsak: olycka.
S
50 14.7.2014 08:45 - 09:37
Vanda lokaltrafik, linje 50 från Dickursby, kl. 08:37 inställd. Orsak: olycka.
S
3 2 13.7.2014 23:45 - 15.7.2014 02:00
Spårvagnarna 2 and 3 kör mot Forsby hall efter kl. 23.45 rutten Karlsgatan/Helsingegatan - Sörnäs - Tavastvägen p.g.a. rälsarbeten.
S
61 13.7.2014 13:22 - 14:25
Vanda lokaltrafik, linje 61 från Flygplatsen, kl. 13:25 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor