Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
17 3.7.2014 16:14 - 17:03
Helsingfors lokaltrafik, linje 17 från Femkanten, kl. 16:03 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
2 3.7.2014 15:50 - 16:35
Esbo lokaltrafik, linje 2 från Otnäs, kl. 15:35 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
72 3.7.2014 15:34 - 16:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 72 från Järnvägstorget, kl. 15:35 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
72 3.7.2014 15:33 - 16:13
Helsingfors lokaltrafik, linje 72 från Mosabacka, kl. 15:13 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
121A 3.7.2014 13:13 - 14:15
Regiontrafik, linje 121A från Helsingfors, kl. 13:15 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
231 3.7.2014 12:14 - 13:03
Regiontrafik, linje 231 från Tavastberga, kl. 12:03 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
57 3.7.2014 07:05 - 08:13
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Ladugården, kl. 07:13 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
650 3.7.2014 06:27 - 07:23
Regiontrafik, linje 650 från Övitsböle, kl. 06:23 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
57 3.7.2014 06:19 - 07:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Munksnäs, kl. 06:30 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
72 3.7.2014 06:00 - 08:11
Helsingfors lokaltrafik, linje 72 från Järnvägstorget, kl. 07:11 inställd. Orsak: personalbrist.

Sidor

Sidor

Sidor