Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
A 7.7.2014 17:46 - 18:22
Närtåget A mot centrum, kl. 17:52 inställd.
S
650 7.7.2014 16:04 - 16:53
Regiontrafik, linje 650 från Övitsböle, kl. 15:53 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
54 7.7.2014 15:34 - 16:21
Helsingfors lokaltrafik, linje 54 från Östra centrum (M), kl. 15:21 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
52 7.7.2014 15:18 - 16:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 52 från Arabia, kl. 15:00 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
650 7.7.2014 14:29 - 15:20
Regiontrafik, linje 650 från Övitsböle, kl. 14:20 inställd. Orsak: olycka.
S
72 7.7.2014 13:43 - 14:41
Helsingfors lokaltrafik, linje 72 från Järnvägstorget, kl. 13:41 inställd. Orsak: olycka.
S
650 7.7.2014 13:41 - 14:40
Regiontrafik, linje 650 från Övitsböle, kl. 13:40 inställd. Orsak: olycka.
S
M 7.7.2014 10:21 - 11:12
Närtåget M mot centrum, kl. 10:42 inställd.
S
N 7.7.2014 10:21 - 12:25
Närtåget N mot centrum, kl. 11:25 inställd.
S
M 7.7.2014 10:21 - 10:44
Närtåget M från centrum, kl. 10:14 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor