Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
M 20.9.2014 19:01 - 19:47
Närtåget M mot centrum, kl. 19:17 inställd.
S
N 20.9.2014 18:56 - 19:41
Närtåget N från centrum, kl. 18:41 inställd.
S
A 20.9.2014 18:56 - 19:17
Närtåget A mot centrum, kl. 18:47 inställd.
S
N 20.9.2014 18:56 - 20:25
Närtåget N mot centrum, kl. 19:25 inställd.
S
M 20.9.2014 18:51 - 19:04
Närtåget M från centrum, kl. 18:34 inställd.
S
E 20.9.2014 18:51 - 19:55
Närtåget E mot centrum, kl. 18:55 inställd.
S
M 20.9.2014 18:51 - 19:32
Närtåget M mot centrum, kl. 19:02 inställd.
S
N 20.9.2014 18:41 - 20:15
Närtåget N mot centrum, kl. 19:15 inställd.
S
N 20.9.2014 18:41 - 19:31
Närtåget N från centrum, kl. 18:31 inställd.
S
77 20.9.2014 15:54 - 17:03
Helsingfors lokaltrafik, linje 77 från Jakobacka, kl. 16:03 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor