Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
550 11.8.2014 05:51 - 06:41
Regiontrafik, linje 550 från Östra centrum, kl. 05:41 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
79 10.8.2014 20:31 - 21:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Malm, kl. 20:20 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
79 10.8.2014 17:42 - 18:23
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Malm, kl. 17:23 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
41 9.8.2014 21:41 - 22:51
Helsingfors lokaltrafik, linje 41 från Gamlas (Spelmansvägen), kl. 21:51 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
24 9.8.2014 19:52 - 21:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 24, undantagsrutt. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 13:55 - 21:00.
S
24 9.8.2014 19:51 - 21:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 24, undantagsrutt. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 13:55 - 21:00.
S
21V 9.8.2014 19:50 - 21:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Drumsö (Hallonnäs), undantagsrutt. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 14:19 - 21:00.
S
7B 7A 9.8.2014 15:00 - 17:00
Spårvägslinjerna: 7A och 7B, undantagsrutt. Trafikeras rutten Hagnäs - Järnvägstorget - Glaspalatsen. Kronohagen och Alexandersgatan trafikeras inte. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 15:00 - 17:00.
S
4 9.8.2014 15:00 - 17:00
Spårvägslinje 4, undantagsrutt. Trafikeras rutten Snellmansgatan - Kajsaniemigatan - Brunnsgatan. Alexandersgatan trafikeras inte. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 15:00 - 17:00.
S
2 9.8.2014 13:16 - 21:00
Spårvägslinje 2, undantagsrutt. Trafikeras rutten Operan - Glaspalatsen - Järnvägstorget. Runebergsgatan och Kampen trafikeras inte. Orsak: hinder på spåren. Plats: Arkadiankatu - Pohjoinen Rautatiekatu. Beräknad tid: 13:13 - 21:00.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor