Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
27 8.10.2014 09:40 - 10:24
Esbo lokaltrafik, linje 27 från Alberga, kl. 09:24 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
64 8.10.2014 09:36 - 10:27
Helsingfors lokaltrafik, linje 64 från Järnvägstorget, kl. 09:27 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
14 8.10.2014 07:00 - 16:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 14, undantagsrutt. Orsak: gatan avstängd. Plats: Munkkisaarenkatu. Beräknad tid: 7 - 16.
S
72 8.10.2014 05:53 - 06:46
Helsingfors lokaltrafik, linje 72 från Järnvägstorget, kl. 05:46 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
73N 73 7.10.2014 21:30 - 8.10.2014 06:00
Helsingfors lokaltrafik, linjerna: 73 och 73N, undantagsrutt. Orsak: vägarbete. Plats: Ring III och Dickurvägen. Beräknad tid: 21:30 - 08.10.2014 06:00.
S
53 7.10.2014 21:00 - 8.10.2014 06:00
Vanda lokaltrafik, linje 53 från Myrbacka, undantagsrutt Skomakarbölevägen-Stapelstadsvägen. Orsak: vägarbete. Beräknad tid: 21:00 - 08.10.2014 06:00.
S
4 7.10.2014 18:15 - 18:40
Spårvägslinje 4 mot Skatudden, undantagsrutt. Vänds vid Salutorget. Skatudden trafikeras inte. Orsak: hinder på spåren. Plats: Kruunuvuorenkatu. Beräknad tid: 18:11 - 18:40.
S
97V 7.10.2014 17:57 - 18:37
Helsingfors lokaltrafik, linje 97V från Mellungsbacka (M), kl. 17:37 inställd. Orsak: olycka.
S
43 7.10.2014 17:48 - 18:36
Helsingfors lokaltrafik, linje 43 från Håkansåker, kl. 17:36 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
6 7.10.2014 16:48 - 17:45
Spårvägslinje 6 mot Arabia, försenad. Orsak: trafikstockning. Plats: Ruoholahti. Beräknad tid: 16:45 - 17:45.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor