Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
A 5.9.2014 19:06 - 19:24
Närtåget A från centrum, kl. 18:54 inställd.
S
A 5.9.2014 19:06 - 19:47
Närtåget A mot centrum, kl. 19:17 inställd.
S
95 5.9.2014 17:54 - 18:40
Helsingfors lokaltrafik, linje 95 från Östra centrum (M), kl. 17:40 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
453 474 452 5.9.2014 17:07 - 17:45
Regiontrafik, linjerna: 452, 453 och 474, försenas. Orsak: olycka. Beräknad tid: 17:04 - 17:45.
S
52 55 53 51 54 5.9.2014 16:39 - 17:30
Vanda lokaltrafik, linjerna: 51, 52, 53, 54 och 55, försenas. Orsak: trafikstockning. Beräknad tid: 16:37 - 17:30.
S
611 5.9.2014 15:57 - 18:55
Regiontrafik, linje 611 från Simonsbro, kl. 17:55 inställd. Orsak: personalbrist.
S
734 5.9.2014 15:25 - 16:50
Regiontrafik, linje 734 från Helsingfors, kl. 15:50 inställd. Orsak: personalbrist.
S
56 5.9.2014 15:15 - 15:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 56 från Fiskhamnen (M), kl. 14:55 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
611 5.9.2014 14:57 - 17:55
Regiontrafik, linje 611 från Simonsbro, kl. 16:55 inställd. Orsak: personalbrist.
S
611 5.9.2014 14:41 - 15:58
Regiontrafik, linje 611 från Simonsbro, kl. 14:58 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor