Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
143 3.8.2013 10:31 - 11:11
Regiontrafik, linje 143 från Helsingfors, kl. 10:11 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
76B 3.8.2013 09:12 - 09:58
Helsingfors lokaltrafik, linje 76B från Malm station, kl. 08:58 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
550 2.8.2013 17:43 - 18:29
Regiontrafik, linje 550 från Östra centrum, kl. 17:29 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
65A 2.8.2013 17:24 - 18:15
Helsingfors lokaltrafik, linje 65A från Drumsö (Hallonnäs), kl. 17:15 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
65A 2.8.2013 16:08 - 17:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 65A från Drumsö (Hallonnäs), kl. 16:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
66A 2.8.2013 13:36 - 14:22
Helsingfors lokaltrafik, linje 66A från Västra Baggböle, kl. 13:22 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
615 2.8.2013 10:11 - 11:00
Regiontrafik, linje 615 från Helsingfors, kl. 10:00 inställd. Orsak: olycka.
S
51 2.8.2013 09:37 - 10:17
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Malmgård, kl. 09:17 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
3T 3B 2.8.2013 08:25 - 09:30
Spårvägslinjerna: 3B och 3T, trafikerar normalt igen. Orsak: tidigare störning. Beräknad tid: 08:24 - 09:30.
S
1A 7A 2.8.2013 06:12 - 06:45
Spårvägslinjerna: 1A mot Eira och 7A mot Senattorget, trafikerar normalt igen. Orsak: tidigare störning. Beräknad tid: 06:11 - 06:45.

Sidor

Sidor

Sidor