Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
72 19.9.2013 08:00 - 09:02
Helsingfors lokaltrafik, linje 72 från Mosabacka, kl. 08:02 inställd. Orsak: olycka.
S
72 19.9.2013 07:06 - 08:10
Helsingfors lokaltrafik, linje 72 från Järnvägstorget, kl. 07:10 inställd. Orsak: olycka.
S
315 18.9.2013 17:17 - 17:59
Regiontrafik, linje 315 från Gammelgård, kl. 16:59 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
39 18.9.2013 14:38 - 15:35
Regiontrafik, linje 39 från Myrbacka, kl. 14:35 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
3 18.9.2013 13:36 - 14:00
Spårvägslinje 3 mot Nordenskiöldgatan , försenas. Orsak: olycka. Plats: viiskulma. Beräknad tid: 13:34 - 14:00.
S
R Z H 18.9.2013 11:45 - 12:15
Närtågen: H mot centrum, R mot centrum och Z mot centrum, försenas. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 11:43 - 12:15.
S
R 18.9.2013 08:45 - 09:41
Närtåg R från Kervo 09:20, inställd. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 08:42 - 09:41.
S
31 18.9.2013 07:29 - 08:12
Esbo lokaltrafik, linje 31 från Frisansplatsen, kl. 07:12 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
554 17.9.2013 17:20 - 17:33
Regiontrafik, linje 554, undantagsrutt. Orsak: Albergas tunnel stängd. Beräknad tid: 17:13 - 17:33.
S
90 17.9.2013 17:11 - 18:02
Helsingfors lokaltrafik, linje 90 från Kallviksvägen, kl. 17:02 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor