Meddelanden

Inga pågående störningar
S
11 11.9.2013 11:55 - 12:45
Esbo lokaltrafik, linje 11 från Hagalund, kl. 11:45 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
64 11.9.2013 07:09 - 08:15
Helsingfors lokaltrafik, linje 64 från Järnvägstorget, kl. 07:15 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
156 11.9.2013 06:07 - 07:05
Regiontrafik, linje 156 från Sunaängen, kl. 06:05 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
22 10.9.2013 19:53 - 20:48
Helsingfors lokaltrafik, linje 22 från Sörnäs(M), kl. 19:48 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
E 10.9.2013 15:47 - 15:55
Närtåg E mot centrum kl 15:25, inställd. Beräknad tid: 15:45 - 15:55.
S
70T 10.9.2013 15:44 - 16:43
Helsingfors lokaltrafik, linje 70T från Kampen, kl. 15:43 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
91K 10.9.2013 15:22 - 16:47
Helsingfors lokaltrafik, linje 91K från Krabbäcksvägen, kl. 15:47 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
91K 10.9.2013 15:22 - 16:12
Helsingfors lokaltrafik, linje 91K från Bäckängen, kl. 15:12 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
71 10.9.2013 13:37 - 14:38
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 13:38 inställd. Orsak: olycka.
S
96 10.9.2013 13:00 - 13:56
Helsingfors lokaltrafik, linje 96 från Rastböle (M), kl. 12:56 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor