Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
734 29.11.2013 17:09 - 18:10
Regiontrafik, linje 734 från Lövkulla, kl. 17:10 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
506 29.11.2013 17:09 - 18:00
Regiontrafik, linje 506 från Norra Hagalund, kl. 17:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
I 29.11.2013 16:18 - 17:05
Närtåg I från Dickursby mot centrum kl. 16:43 inställd. Beräknad tid: 16:13 - 17:05.
S
I 29.11.2013 16:14 - 16:36
Närtåg I från centrum till Dickursby kl 16:15 inställd. Beräknad tid: 16:11 - 16:36.
S
70 29.11.2013 16:10 - 17:22
Vanda lokaltrafik, linje 70 från Mikkola, kl. 16:22 inställd. Orsak: olycka.
S
13 29.11.2013 07:46 - 08:39
Esbo lokaltrafik, linje 13 från Hagalund, kl. 07:39 inställd. Orsak: olycka.
S
2 29.11.2013 07:17 - 08:08
Esbo lokaltrafik, linje 2 från Otnäs, kl. 07:08 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
7A 29.11.2013 07:12 - 07:45
Spårvägslinje 7A mot Senattorget, försenas. Orsak: tekniska problem. Plats: Pasila. Beräknad tid: 07:10 - 07:45.
S
66 28.11.2013 22:55 - 23:40
Helsingfors lokaltrafik, linje 66 från Järnvägstorget, kl. 22:40 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
97 28.11.2013 20:50 - 21:43
Helsingfors lokaltrafik, linje 97 från Mellungsbacka (M), kl. 20:43 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor