Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
62 19.3.2014 17:43 - 19:10
Vanda lokaltrafik, linje 62 från Dickursby, kl. 18:10 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
62 19.3.2014 17:39 - 18:31
Vanda lokaltrafik, linje 62 från Mellungsbacka, kl. 17:31 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
69B 19.3.2014 09:05 - 09:55
Vanda lokaltrafik, linje 69B från Kungsbacka, kl. 08:55 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
M 19.3.2014 08:59 - 09:54
Närtåg M från Helsingfors kl. 09:04 och från Vandaforsen kl. 09:32 inställd. Beräknad tid: 08:56 - 09:54.
S
I 19.3.2014 08:38 - 09:25
Närtåg I från Helsingfors 08:35 och från Dickursby 09:03, inställd. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 08:35 - 09:25.
S
M 19.3.2014 07:25 - 08:04
Närtåg M från Helsingfors kl. 07:14 och från Vandaforsen kl. 07:42, inställd. Beräknad tid: 07:22 - 08:04.
S
58 18.3.2014 14:18 - 15:10
Helsingfors lokaltrafik, linje 58 från Östra centrum (M), kl. 14:10 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
51 18.3.2014 08:38 - 09:42
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Broholmen, kl. 08:42 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
103 18.3.2014 08:32 - 09:27
Regiontrafik, linje 103 från Helsingfors, kl. 08:27 inställd. Orsak: olycka.
S
15 18.3.2014 08:32 - 09:26
Helsingfors lokaltrafik, linje 15 från Sundholmen, kl. 08:26 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor