Meddelanden

No valid traffic exceptions

Sidor

S
98 27.2.2014 16:06 - 16:46
Helsingfors lokaltrafik, linje 98 från Nordsjö (M), kl. 15:46 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
57 27.2.2014 15:23 - 16:08
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Ladugården, kl. 15:08 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
10 27.2.2014 10:55 - 11:45
Spårvägslinje 10, undantagsrutt. Trafikeras rutten Studenthuset - Kampen - Runebergsgatan - Operan. Hållplatserna Glaspalatset, Nationalmuseet och Hesperiaparken trafikeras inte. Orsak: strömstörning. Plats: Eduskuntatalo. Beräknad tid: 10:53 - 11:45.
S
4 27.2.2014 10:54 - 11:45
Spårvägslinje 4, undantagsrutt. Trafikeras rutten Studenthuset - Kampen - Runebergsgatan - Operan. Hållplatserna Glaspalatset, Nationalmuseet och Hesperiaparken trafikeras inte. Orsak: strömstörning. Plats: Eduskuntatalo. Beräknad tid: 10:51 - 11:45.
S
7B 7A 27.2.2014 10:50 - 11:45
Spårvägslinjerna: 7A mot Böle och 7B mot Senattorget, undantagsrutt. Trafikeras rutten Operan - Runebergsgatan - Kampen - Studenthuset. Hållplatserna Hesperiaparken, Nationalmuseet och Glaspalatset trafikeras inte. Orsak: strömstörning. Plats: Eduskuntatalo. Beräknad tid: 10:45 - 11:45.
S
8 2 26.2.2014 21:53 - 22:00
Spårvägslinjerna: 8 mot Arabia och 2 mot Nordenskiöldgatan , trafikerar normalt igen. Orsak: tidigare störning. Beräknad tid: 21:52 - 22:00.
S
10 26.2.2014 21:34 - 22:20
Esbo lokaltrafik, linje 10 från Otnäs, kl. 21:20 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
8 26.2.2014 21:20 - 22:00
Spårvägslinje 8 mot Arabia, undantagsrutt. Trafikeras sträckan Gräsviken - Sörnäs via Kampen, Järnvägstorget och Hagnäs. Mechelinsgatan, Runebergsgatan och Helsingegatan körs inte. Orsak: tekniska problem. Plats: Apollonkatu. Beräknad tid: 21:18 - 22:00.
S
2 26.2.2014 21:19 - 22:00
Spårvägslinje 2 mot Nordenskiöldgatan , undantagsrutt. Trafikeras rutten Järnvägstorget - Glaspalatsen - Operan. Kampen och Runebergsgatan trafikeras inte. Orsak: tekniska problem. Plats: Apollonkatu. Beräknad tid: 21:17 - 22:00.
S
43 26.2.2014 18:42 - 19:26
Helsingfors lokaltrafik, linje 43 från Elielplatsen, kl. 18:26 inställd. Orsak: olycka.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor