Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
I 10.1.2014 07:18 - 07:35
Närtåg I 07:13 mot centrum, inställd.
S
51 10.1.2014 06:47 - 07:40
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Broholmen, kl. 06:40 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
59 10.1.2014 05:43 - 06:28
Helsingfors lokaltrafik, linje 59 från Smedjebacka, kl. 05:28 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
95 9.1.2014 23:13 - 23:54
Helsingfors lokaltrafik, linje 95 från Östra centrum (M), kl. 22:54 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
59 9.1.2014 21:25 - 22:10
Helsingfors lokaltrafik, linje 59 från Smedjebacka, kl. 21:10 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
57 9.1.2014 16:44 - 17:43
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Ladugården, kl. 16:43 inställd. Orsak: olycka.
S
97V 9.1.2014 15:30 - 16:29
Helsingfors lokaltrafik, linje 97V från Mellungsbacka (M), kl. 15:29 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
97 9.1.2014 14:59 - 15:49
Helsingfors lokaltrafik, linje 97 från Mellungsbacka (M), kl. 14:49 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
8 9.1.2014 14:53 - 15:15
Spårvägslinje 8 mot Busholmen, försenas. Orsak: sjukdomsfall. Plats: Caloniuksenkatu. Beräknad tid: 14:51 - 15:15.
S
17 9.1.2014 12:11 - 13:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 17 från Kronohagen, kl. 12:00 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor