Närbussar

Våra närbussar är planerade i synnerhet med tanke på seniorer och rörelsehindrade, men närbussarna är öppna för alla resenärer. Du kan resa med din vanliga biljett inom den zon som din biljett är giltig i.

Trafiken sköts med minibussar som har lågt golv. Tidtabellen är lugn och föraren hjälper dig vid behov i och ur fordonet, samt hjälper till med bagage.

Våra närbussar kör nära hem och tar dig till olika service i ditt område: till affärer, hälsostationen, biblioteket, simhallen osv. Närbussarna har markerade hållplatser men passagerare kan stiga på och av vid behov också på andra platser än hållplatser, förutsatt att det är tryggt och i enlighet med trafikreglerna.

Det kan finnas platser som anges i tidtabellen där linjerna stannar endast vid behov. Då ska du ringa telefonnummer som anges i linjens tidtabell. Närbussarna är i trafik på vardagar och vissa rutter körs vanligen endast på vissa veckodagar som anges i tidtabellen.

Helsingfors

Haga, Munksnäs, Sockenbacka och Håkansåker

31  Norra-Haga – Munkshöjden
32  Norra-Haga – Munkshöjden
33  Munkshöjden – Ritolunden
34  Munkshöjden – Svedjeholmen
35  Näshöjden – Munkshöjden – Dragonvägen
36 Kånala - Gamlas - Magnuskärr - Britas
201 Alberga – Mäkkylä - Sockenbacka - Smedjebacka

Baggböle och Åggelby

603 Malm - Åggelby - Forsby - Kottby - Månsas - Baggböle - Svedängen

Malm och närområden

701 Vik - Rönnbacka - Malm - Skomakarböle - Brobacka
702 Jakobacka - Parkstad - Malm - Staffansslätten - Lerstrand
704 Malm - Smedsbacka

Mellungsbacka, Gårdsbacka, Östra centrum och Degerö 

801 Östra centrum – Väringshamnen
802 Östra centrum – Marudd – Kasberget – Hertonäs – Degerö – Jollas
805 Östra centrum – Mellungsby – Kvarnbäcken
812 Mellungsbacka – Ärvings – Gårdsbacka – Kvarnbäcken

Nordsjö

813 Nordsjö(M) – Sjökortsgränden
814 Nordsjö(M) – Krokholmsvägen – Norra köpcentret
815 Nordsjö(M) – Stora Ullholmsvägen
816 Nordsjö(M) – Kallvik – Kallviksudden
817 Nordsjö(M) – Kallvik – Ramsöudden

Esbo

Hagalund

116 Hagalund – Norra Hagalund
117 Hagalunds simhall – Aarnivalkea – Österstranden - Hagalund
119 Hagalund - Ängskulla

Mattby och Olars

137 Mattby – Mattberget – Biskopsböle – Kvisbacka
138 Mattby – Notudden – Mattberget

Esboviken

148 Esbovikens centrum – Sökö - Ivisnäs
149 Esbovikens centrum – Stensvik

Esbo centrum och Köklax

168 Esbo centrum - Mikkelä - Köklax
169 Esbo centrum - Södrik

Alberga

207 Alberga - Fågelkärret -Vallberget - Alberga
229 Alberga - Karabacka - Gröndal

Grankulla

232 Kyrkovägen - Gallträsk - Kasaberget - Kyrkovägen

 

Vanda

313 Gruvsta­ – Myrbacka – Tavastby
413 Mårtensdal – Myrbacka
618 Dickursby – Simonsböle – Lejle – Pejas
713 Kungsbacka – Håkansböle – Fagersta
723 Lövkulla – Räckhals – Havukoski – Björkby – Pejas

Kyrkslätt

I Kyrkslätt kör två anropsstyrda närbusslinjer.

I södra Kyrkslätt kör närbuss 918 på måndagar, onsdagar och fredagar kl. 7-11.30 och kl. 12.30-16.30. Linjen trafikerar södra Kyrkslätt, Kyrkslätt centrum och Vols.

I norra Kyrkslätt kör närbuss 919 på tisdagar och torsdagar kl. 7-11.30 och kl. 12.30-16.30. Linjen trafikerar norra Kyrkslätt, Kyrkslätt centrum och Vols.

Så här beställer du närbuss i Kyrkslätt:

• ring 044 477 3900
• berätta hållplatsens namn eller adress – bussen kommer till den närmaste hållplatsen/avgångsplatsen

• gå till hållplatsen/avgångsplatsen vid angivna tidpunkt

Beställ bussen senast en timme före din avgång - du kan beställa bussen två veckor på förhand. Samtalet kostar lokalnätsavgift, ingen tilläggsavgift. Ombord på bussen gäller HRT:s biljetter.

Sjundeå (Nyckellinjer)

Sjundeås Nyckelliner betjänar inom Sjundeå kommun på vardagar kl. 7 - 9 samt kl. 13 - 16. Linjerna går på sträckor där det inte finns annan kollektivtrafik. Vissa linjer kör även på måndagar och onsdagar mellan klockan 9 och 13.

Ombord på alla linjer gäller HRT:s biljetter.

912 Kommuncentrum – Pickala

913 Kommuncentrum – Västerby/Kela - Karskog

914 Kommuncentrum – Rödjan – Lappers - Vejans

915 Kommuncentrum – Näsby – Andby - Kaffelandet

916 Kommuncentrum – Sjundeå kby – Svidja - Pauni 

917 Kommuncentrum – Sjundeå kby – Hästböle