Säkerhet

Säkerheten är väldigt viktig för oss. Vi alla kan hjälpas åt att öka tryggheten i kollektivtrafiken.

Tillsammans för säkerhet

Säkerheten bygger på samspel mellan resenärer, myndigheter och personal. Om du ser eller upplever något som känns otryggt eller farligt i HRT:s trafik, meddela det till trafikpersonalen eller direkt till nödnumret 112. 

Säkerhetsanvisningar

Fråga om säkerhet

Du kan skicka respons eller frågor angående säkerhet till vår kundservice.