Kollektivtrafikförbindelsen mellan Storåkern och Kurängen i Esbo öppnas 10.1.2022. Ändringar påverkar busslinjer även i Domsby, Esbo centrum och Köklax

En ny gata, Salsåkersvägen, som är avsedd för kollektivtrafik mellan Storåkern och Kurängen öppnas 10.1.2022. Den nya gatan förbättrar förbindelser bl.a. mellan Hagalund och Esbo centrum. Linje 118 flyttar till den nya gatan och med tätare turintervall blir linjen en stark tvärförbindelse i Esbo. Ändringarna påverkar busslinjer ända till Köklax, där Bassebyn får en önskad busslinje.

Kuvituskuva

18.11.2021

En kollektivtrafikgata mellan Storåkern och Kurängen, Salsåkersvägen, öppnas måndag 10.1.2022. Den nya gatan är också för gång- och cykeltrafik. Den förbättrar förbindelser bl.a. mellan Hagalund och Esbo centrum.

Linje 118 flyttas till nya gatan och med tätare turintervall blir den en stark tvärförbindelse i Esbo. Linjen kör i fortsättningen endast till Esbo centrum och fortsätter inte till Köklax. Nya rutten är alltså Hagalund (M) – Ängskulla (M) – Storåkern – Kurängen – Södrik – Esbo centrum. Trafik på rusningslinje 118B (Hagalund – Storåkern) slutar, resursen flyttas till huvudlinje 118.

Linje 224 gör inte längre en avstickare till Kurängen. Linje 118 som trafikeras oftare kör längs Kurtorpsvägen.

Linje 213 betjänar mellan Esbo centrum och Köklax vardagar till cirka kl. 19. Turintervallen blir en aning tätare, i synnerhet mitt på dagen. Linje 213N som trafikerar kvällstid förkortas. Den kör mellan Kampen och Esbo centrum och inte längre ända till Köklax.

Mellan Esbo centrum och Köklax grundas en ny linje 242 som ersätter när 118 och 213N förkortas. Linje 242 trafikeras tidigt på vardagsmorgnar och kvällar samt under veckosluten på rutten Esbo centrum – Morby – Köklax – Bassebyn.

Bassebyn får en ny linje 166K som trafikeras vardagar cirka kl. 6 – 8.30 och 15 – 18. Linjen kör från Bassebyn via Köklax station och Glashytten till Glasdalen och förbättrar servicenivån även där.

Detta meddelande har länkar till kartor och tidtabeller (i pdf-format).

Nya rutter och tidtabeller syns i Reseplaneraren veckan som börjar 13.12.

Ändringarna områdesvis

Kartor

Nya rutter syns i Reseplaneraren veckan som börjar 13.12.
Nedan kartor som bilder.

Tidtabeller

Länk till tidtabeller fr.o.m. 10.1.2022 för linjerna 118, 166K, 213, 213N, 224 och 242 (i pdf-format).

I Reseplaneraren syns de nya tidtabellerna veckan som börjar 13.12

Ofta ställda frågor

Mera ofta ställda frågor och svar till dem på kommande senare.