Kollektivtrafik och coronavirus

Situationen med coronaviruset påverkar även kollektivtrafiken i Helsingforsregionen.

Uppdaterad 5.6.2020

Res om möjligt utanför rusningstid. På detta sätt kan vi undvika trängseln i trafikmedlen.

Vi gör allt vi kan för att HRT:s kollektivtrafik är så trygg som möjligt både för passagerare och resenärer. Tillsammans kan vi minska risken för smittspridning för alla som reser och för alla som jobbar i trafiken.

 

Råden till dig som passagerare

Res bara om du är helt frisk

  • Om du har några som helst symptom på luftvägsinflammation, åk inte kollektivt.


Kom ihåg att hålla avståndet

  • Håll avståndet till andra passagerare på stationerna, hållplatserna och trafikmedlen i den mån det är möjligt.
  • Ta en sittplats, men sitt inte bredvid någon annan om det är möjligt.
  • Vänta på nästa tur om den som kommer är full. Var ute i god tid och reservera mer tid än vanligt för resor.
  • Om du kan åka utanför rusningstid (mån-fre ca kl. 7-9 och 15.30-18), så rekommenderar vi det.


Hosta i ärmen eller i en näsduk

  • Om du behöver hosta eller nysa, gör detta i armvecket eller i en näsduk.


Kom ihåg att tvätta dina händer

  • Det är viktigt att komma ihåg god handhygien. På många metrostationer och på Helsingfors centralstation finns också dispensrar för handsprit. Du kan också ha en egen handsprit med.


Köp din biljett via appen om möjligt

  • Undvik att röra ytor i onödan. Du kan köpa din biljett t.ex. via HSL-appen om möjligt. Enkelbiljett som köps via appen kostar den samma som värdebiljett som köps med HRT-kortet.
  • Om du behöver använda kortläsaren eller biljettautomaten ska du tvätta dina händer före och efter användningen.

Vi har intensifierat städningen

Trafikmedlen i HRT:s trafik städas oftare och noggrannare än vanligt. Vi har också intensifierat städningen av stationerna.

På många metrostationer och på Helsingfors centralstation finns också dispensrar för handsprit. Du kan gärna ha en egen handsprit med dig.

 

Förändringar i kollektivtrafiken

Passagerarantalet i kollektivtrafiken har minskat till hälften av det vanliga antalet på grund av situationen med coronaviruset. Bussarna går enligt sommartidtabellen och turtätheten i spårvagns- och metrotrafiken är glesase. Nattbussarna är inte i trafik under veckosluten. Sveaborgsfärjan har inte utökad trafik under sommarsäsongen. De giltiga tidtabellerna har uppdaterats i Reseplaneraren.

De aktuella förändringarna:

Antalet resenärer på Sveaborgsfärjorna begränsas. Läs mer

Tågen och bussarna kör till flygplatsen fr.o.m. 14.5.2020. Läs mer

Biljetter och ersättningar

Ersättning för periodbiljetter. Om du har en periodbiljett som är köpt 16.3.2020 eller före detta datum, och biljetten är giltig 16.4 eller efter det, kan du få ersättning för biljetten. Man kan också säga upp beställningen av den fortlöpande sparbeställningen i HSL-appen utan uppsägningsavgift i april. Fr.o.m. 1.5 måste du betala uppsägningsavgiften igen, om du säger upp din beställning. Mer information hittar du här.

Ersättning för personer över 70 år som har en periodbiljett Om du är över 70 år eller du försätts i karantän, kan du få ersättning för din periodbiljett.

Period som finns på HRT-kortet ändras inte till värde. Vi ändrar inte period till värde vid våra servisetällen eftersom vi vill undvika onödiga kundkontakter.

Tills vidare säljer busschaufförerna inga biljetter. Tills vidare säljer busschaufförerna inga biljetter för att undvika kundkontakter. Den giltiga biljetten ska dock visas till föraren när du stiger på. Om du reser med en periodbiljett på HRT-kortet ska du visa ditt kort för kortläsaren eller köpa en värdebiljett vid kortläsaren. Annars fungerar biljettförsäljningen normalt.

Gör så här för att få ersättning på peroiodbiljetten på HRT-kortet

Ändringar i HRT:s kundservice

Servicestället på Helsingfors centralstation är stängt. Mer information hittar du här

Spårvagnsförarna har slutat med kundbetjäning. För att minska kontakten mellan förare och passagerare har man beslutat att spårvagnsförarna slutar med kundbetjäningsuppgifter. Detta gäller tills vidare.

Stadscyklar

Stadscykelsäsongen har startat i Helsingfors, Esbo och Vanda. Stadscyklarna är ett tryggare sätt att röra sig än kollektivtrafiken under epidemin. Kom ihåg god handhygien och håll avstånd. Läs mer om stadscyklarna

Tillbaka till toppen

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.