Fördelning av inköp på olika fakturor

När du beviljar dina anställda arbetsreseförmåner i HRT-företagsportalen, måste du också välja den faktura som ska användas för att fakturera inköp som gjorts av dina anställda.

Det finns tre olika typer av faktura att välja mellan: 

  • En faktura med företagets namn, referensen är Mobiililiput (Mobilbiljetter).
  • Fakturan Työasiointimatkat (Tjänsteresor), referensen är Työasiointimatkat.
  • Fakturan Työmatkaetu (Arbetsreseförmån), referensen är Työmatkaetu.

Du kan vid behov byta fakturatyp i förmånstagarens uppgifter. Om du vill välja en ny fakturatyp för fler förmånstagare åt gången, välj först förmånstagarna på listan > Välj Redigera förmånstagare och sedan Faktura för att byta fakturatyp.