Reskassa: inställningar för förmåner

I inställningar för förmåner kan du välja om reskassa beviljas som ett månatligt eller årligt belopp och om beloppet nollställs vid årsskiftet.

 

Val av typ av reskassa

Du kan bestämma om beloppet som beviljas som HRT-arbetsreseförmån eller HRT-tjänsteresor betalas ut en gång om året eller som mindre belopp varje månad.

Reskassa i form av ett årligt belopp är ett flexibelt alternativ som kan vid behov beviljas till dina anställda genom året. Beloppet som betalas ut till t.ex. arbetstagare i tillsvidareanställning kan vara större än beloppet som betalas ut till exempel till de arbetstagare som arbetar som säsongsarbetare med tidsbegränsad anställning. 

Välj det månatliga beloppet om du vill att dina anställda beviljas ett visst belopp en gång i månaden. Om du övergår från ett årligt belopp till ett månatligt belopp måste du också välja beloppets storlek. Detta belopp blir tillgängligt till alla arbetstagare på en gång.

Efter att du valt det månatliga belopp som betalas ut till alla arbetstagare kan du ändra det månatliga belopp som betalas ut till en enstaka förmånstagare genom att gå till förmånstagarens uppgifter. Du kan till exempel ändra beloppets storlek beroende på arbetsgruppen.

De anställda beviljas endast det valda månatliga beloppet på de dagar då det månatliga beloppet betalas ut. Det är inte möjligt att lägga till ett ytterligare belopp för en arbetstagare utöver det månatliga beloppet. Du kan endast ändra det månatliga beloppet som ska beviljas. 

När är den bästa tidpunkten att göra ändringen?

Om du tidigare har beviljat ett årligt belopp och vill övergå till ett månatligt belopp, rekommenderar vi att du gör ändringen vid årsskiftet. När du övergår till ett månatligt belopp, nollställs eventuellt oanvänt belopp omedelbart. 

 

När du vill övergå till ett månatligt belopp:

1) Om du vill bevilja beloppet varje månad från och med den 1 januari – gör ändringen efter den 1 december.

2) Om du vill bevilja beloppet på den sista dagen i månaden – gör ändringen i januari. 

Beakta att ändringen träder i kraft omedelbart och gäller tills vidare.

Reskassa i form av månatligt belopp

När du väljer att börja använda ett månatligt belopp, kom ihåg att reservera tillräckligt med tid att ta i bruk den nya typen av reskassa. Skicka inbjudningar till förmånstagare i god tid för att säkerställa att de kan aktivera reskassan innan det första månatliga beloppet betalas ut.

När du väljer det månatliga beloppet ska du också välja om beloppet betalas ut till de anställda: 

1) på den första dagen i månaden 

ELLER

2) på den sista dagen i månaden.

Detta val gäller alla förmånstagare som beviljats HRT-arbetsreseförmånen i form av reskassa.  

Exempel: Om du väljer den första dagen i månaden som betalningsdag från och med den 1 februari kan du bevilja det månatliga beloppet redan från och med den 2 januari. När du skickar inbjudningar till förmånstagare, säkerställ att förmånen börjar gälla direkt och ange ett valfritt månatligt belopp. Be dina anställda att aktivera förmånen direkt efter att de fått inbjudan. På detta sätt säkerställer du att de kan använda förmånen på den första betalningsdagen, det vill säga den 1 februari.

Inställningar vid årsskiftet

Du kan välja om beloppet som har betalats ut till de anställda nollställs vid årsskiftet eller om de anställda kan använda beloppet också efter årsskiftet. 

Beloppet på reskassan nollställs vid årsskiftet

Du kan välja mellan två alternativ: 

1) Beloppet på förmånstagarens reskassa är detsamma som förra året.

2) Ange ett nytt belopp för förmånstagarna för nästa år.

Välj det andra alternativet om beloppets storlek ändras för nästa år. 

Beloppet på reskassan nollställs inte vid årsskiftet

Detta alternativ innebär att beloppet på reskassan inte förnyas automatiskt vid årsskiftet. Du kan själv välja beloppets storlek i början av året.