Bussar på undantagsrutt i Malm den 29 april

Undantagsrutterna:

77A/577

Från Jakobacka till Brobacka/Dickursby:
Orrmossevägen-Malmbågen-Pickalagatan-Filpusvägen. Bussen stannar
inte vid hållplatserna 3462 och 3460. De ersättande hållplatserna:
3375, 3448, 3446, 3441.
Från Dickursby/Brobacka till Jakobacka: Malm
station-Malmbågen-Orrmossevägen. Bussen stannar inte vid
hållplatserna 3459 och 3461. De ersättande hållplatserna: 3447,
3374.

J70

Från Malm till Skomakarböle: Malm
station-Malmbågen-Pickalagatan-Filpusvägen. Bussen stannar inte vid
hållplatserna 3447, 3459, 3460.

J72

Från Malm till Lerstrand: Malm
station-Malmbågen-Pickalagatan-Filpusvägen. Bussen stannar inte vid
hållplatserna 3447, 3459, 3460.

Från Lerstrand: Filpusvägen-Pickalagatan-Malm station. Bussen
stannar inte vid hållplatserna 3703, 3702, 3448, 3446.

J75

I båda riktningar: Via korsningen Malmbågen/Orrmossevägen.
Bussen stannar inte vid hållplatserna 3375, 3448, 3446, 3441, 3701
och 3374.

Jouko-linjerna använder alla hållplatser längs
undantagsrutterna.