Busslinjerna 68A, 730 och 731 på undantagsrutt 2.6

Vandas busslinje 68A samt regionlinjerna 730 och 731 kör längs
undantagsrutt söndagen 2.6 kl. 8.30 – 18 på grund av Vandas
Triathlon. Lahtisvägen stängs av för trafik mellan Gamla Borgåvägen
och Sibbovägen.

Busslinje 68A kör undantagsrutten Gamla Borgåvägen – Larsvägen
till den tidigare vändplatsen vid korsningen av
Päiväkumpuvägen.
Busslinje 730 kör rutten Gamla Borgåvägen – Larsvägen.
Busslinje 731 kör längs Lahtisleden mellan Gamla Borgåvägen –
Sibbovägen.

  Kartan över
undantagsrutterna