Ändringar i Y-tågens trafik 27.7 och 3.8

Y-tågen mellan Kyrkslätt – Karis ersätts med bussar på
lördagarna 27.7 och 3.8. Mellan Helsingfors och Kyrkslätt kör
Y-tågen som vanligt. De ersättande bussarna följer tidtabeller som
avviker från tågtidtabellerna. 

Mer information:
VR.fi