Busslinjerna 20 och 20N på undantagsrutt 12. – 22.7

Området kring Sandviken avstängs för trafik fredagen 12.7 kl. 18
på grund av arrangemanget av evenemang Tall Ship Races. Detta
medför att bussarna 20 och 20N kör längs undantagsrutt. Linje 20
kör rutten Skillnaden - Mannerheimvägen - Arkadiagatan -
Norra/Södra Järnvägsgatan – Mechelingatan - Östersjögatan och linje
20N rutten Stationsplatsen (Posthuset) - Arkadiagatan – Norra/Södra
Järnvägsgatan – Mechelingatan.

Linje 20 stannar inte vid följande hållplatser:

”Gamla Kyrkoparken” (1003), ”Fredriksgatan” (1005),
”Sandvikstorget” (1169 och 1010), ”Sandviken” (1167 och 1168),
”Albertsgatan" (1006) och ”Annegatan” (1004).

Linje 20N stannar inte vid de ovannämnda hållplatserna och inte
heller vid hållplatserna ”Skillnaden” (1900 och 1901) samt
”Brunnsgatan” 2056, ”Sandvikstorget” (0807) och ”Fredriksgatan”
(0803).

Bussarna återgår till ordinarie rutt tisdagen 23.7.