Hållplatserna ”Ilmalatorget” i Västra Böle flyttas 16.7

Den 16 juli startar byggarbeten vid Ilmalatorget i Västra Böle.
Hållplatser 2087 och 2088 vid Ilmalatorget som används av
busslinjerna 22, 23/N och 59, flyttas till nytt läge på Radiogatan.
Byggarbetena pågår till slutet av oktober.