Spårvagnshållplats ur bruk på Alexandersgatan 22.7 - 4.8

Spårvagnslinjerna 4, 4T och 7A kör undantagsrutt via
Mikaelsgatan och Brunnsgatan till Mannerheimvägen på grund av
stenläggningen.  Spårvagnarna stannar alltså inte på hållplatsen
0402 ”Studenthuset”. I riktning mot Skatudden och Senatstorget kör
spårvagnarna som vanligt och stannar vid hållplatsen framför
Stockmann.