Ändringar i avgångs- och ankomstplattformar för A-, M- och L-tåg fr.o.m. 27.10.

Trafikeringsriktning för A-, M- och L-närtåg ändras från höger till vänster på söndagen 27 oktober. Kursförändringen förorsakar ändringar i tågens avgångs- och ankomstplattformar. Ändringen i trafikeringsriktningen förutser ibruktagandet av Ringbanan på sommaren 2015.

Stationer som har s.k. mittplattform, är ändringen ur passagerarnas synvinkel liten. Tågets avgångsspår ändras till vänstra sidan av plattformen i körriktningen. På stationer med kantplattform ska man välja den högra plattformen redan innan man går till perrongområdet. Man kan kolla information om avgångsplattform på stationens elektroniska skärm.

Ändringen träder i kraft på söndagen 27.10 när morgontågen inleder trafikeringen. De första tågturerna som körs på vänstra sidan är M-tåg från Helsingfors kl. 6.04 och M-tåg från Vandaforsen kl. 6.02 samt L-tåg från Helsingfors kl. 6.08 och L-tåg från Kyrkslätt kl. 6.02. Nattrafiken mellan lördag och söndag körs i stället på det nuvarande sättet. När det gäller L-tåg, ändras spåren endast mellan Helsingfors–Alberga.

VR:s plattformsguider råder passagerare till de nya avgångsplattformarna på stationerna i Norra Haga, Gamlas, Malmgård och Myrbacka på söndagen 27 oktober och måndagen 28 oktober.

Ringbanan förenar huvudbanan och Vandaforsbanan, varför trafikeringsriktningen ska vara densamma på båda banorna. För närvarande trafikeras närtrafiken på huvudbanan, dvs. sträckan mellan Helsingfors och Kervo, på vänstra sidan och närtrafiken på Vandaforsbanan på högra sidan.