En del av tidtabellsskärmar ur bruk 27.-28.10 på grund av systemfel

Systemfelet kom fram vid byte till vintertid och på grund av felet fungerar en del av HRT:s elektroniska tidtabellsskärmar inte. Bl.a. de stora tidtabellsskärmarna i Kampen är ur bruk. Tidtabeller i pappersform finns på terminalens infoskärmar och vid plattformsingångar.

Utredande av felet och dess omfattning pågår för närvarande.