Busslinjerna 03N, 23N, 58 och 58B på undantagsrutt 13.-29.11

Busslinjerna 03N, 23N, 58 och 58B kör undantagsrutt 13.–29.11 p.g.a. grävningsarbete på Aleksis Kivis gata.

Busslinjen 03N kör via Tavastvägen, Backasgatan, Vääksyvägen och Industrigatan.

Busslinjen 23N kör i riktning mot Böle via Borgågatan och Kajanagatan. I riktning mot Järnvägstorget kör busslinjen 23N sin normala rutt från Aleksis Kivis gata till Sturegatan.

Busslinjerna 58 och 58B kör i riktning mot Böle via Tågvägen och Industrigatan. Från Böle till Östra centrum kör busslinjerna 58 och 58B sin normala rutt via Aleksis Kivis gata.

Grävningsarbetet påverkar inte rutten för spårvagnslinjen 9. Också busslinjerna 830-870 kör sina normala rutter.

Kartta Aleksis Kiven kadun poikkeusreitit