Flexlinjer i trafik igen

Helsingfors flexlinjer J60, J74 och J84 samt Esbos flexlinje P80 fungerar normalt igen.  Linjerna var ur bruk under förmiddagen 27.12 p.g.a. tekniskt problem i förmedlingssystem som nu alltså har reparerats.