K-rutten för busslinje 231 upphörs 1.1

K-rutten för busslinje 231 upphörs vid årsskiftet, dvs. bussen kör inte längre via Henriksvägen och Mäkkyläberget. K-turer för busslinje 231 körs längs grundrutten. Tidtabeller för avgångs- och mellanhållplatser blir oförändrade.

Minibusslinje 237 ersätter den upphörande ruttdelen på Fältprostvägen i Mäkkylä.

 Tidtabell för linje 231

 Tidtabell för linje 237 fr.o.m. 1.1.2014