Bussar på undantagsrutt i Dickursby under två nätter 8.1–9.1

I Dickursby kör bussarna 50, 53, 55, 61, 62, 62K, 63, 68, 70, 71, 72 och 611 på undantagsrutt 8.1-9.1 på natten kl. 23.00-06.00.

Bussarna kör via Banvägen, Dickursbyvägen och Pyrolavägen och fortsätter vidare till sin normala rutt från Pyrolavägen. På Konvaljvägen körs inte via hållplatser ”Nejlikvägen” (V6126), ”Nejlikvägen” (V6125) ”Stadshuset” (V6113), ”Stadens ämbetshus” (V6114) och ”Statens ämbetshus” (V6127).

På Näckrosvägen körs inte via hållplatser "Statens ämbetshus" (V6128) och ”Pyrolavägen” (V6109). Med undantag av linje 62 vars undantagsrutt är Banvägen, Dickursbyvägen, Pyrolavägen, Näckrosvägen och därefter normalrutt längs Konvaljvägen.  Också linje 611 kör via Näckrosvägen där den fortsätter via Pyrolavägen och Dickursbyvägen till sin normala rutt på Konvaljvägen.

Vallmovägen körs inte.

Poikkeusreitti Tikkurilassa 7.-9.1.2013