Diktrap vann Andraklassisternas energitävling

Diktrap om energi vann Andraklassisternas energitävling år 2013. Andra klassen i Lemin koulukeskus tog med sin rap även ställning till energiproduktion. Utöver rappen hade eleverna i klassen tecknat sina tankar om hur man kan spara energi. I teckningarna kunde man se att energiärenden hade behandlats månsidigt under lektioner.

Jury, som består av representanter för tävlingens och vinstresans sponsorer från VR, Helsingforsregionens trafik, Vetenskapscentrum Heureka, Högholmens zoo, Lasten Keskus och Motiva, sammanfattade sina motiveringar: ”Barnvisaliknande ’samtidskonstrap’ och ’traditionellt konsttecknande’ sammangick i segerarbetet och bildade en utmärkt helhet.”

Temaveckan kulminerar till energitävlingen

Många energibolag arrangerar en regional tävling och arbete som vinner den regionala tävlingen sänds till den riksomfattande tävlingen. Den klass som vinner den riksomfattande tävlingen vinner en resa till Helsingfors med VR, där HRT transporterar dem för att bekanta sig med Högholmen och Heureka.

”Segern var jättefin och all ära går till andraklassister och deras lärare i Lemi. Alla var klart intresserade av saken och det syntes också i resultat och allt vad man gjorde. Förstås flaggar vi denna fina prestation av lemiborna på alla möjliga sätt i vår region. Som bäst arrangerar vi en prisutdelningsceremoni för segrare, där vi genom en utmärkt rap får rikta uppmärksamheten till rappens skapare och det segrande budskapet. Vi hoppas att med rappen kan vi uppmuntra elever i alla åldrar att bekanta sig med energiärenden”, säger Sampo.

”Eleverna, klassens biträde och jag är alla mycket ivriga över vår framgång. Eleverna ser redan febrilt fram emot prisutdelningsceremonin och speciellt resan till Helsingfors. Föräldrarna och skolans hela personal har också varit mycket glada över denna framgång”, berättar Paula-Maija gladeligt.

Tävlingen var jämn, liksom under tidigare år. Utöver segerarbetet belönade juryn två arbeten med hedersomnämnande:

1. Hedersomnämnande: Förnybar Energi-Julkalender
Tillverkare: 2C klass i Liminganlahden yhtenäiskoulu, sponsorbolaget: Oulun seudun sähkö

”Trevligt och säkert för barn tilltalande sätt att lyfta fram vardagens råd dagligen. Produkten är illustrerad med vackra bilder, den är hållbar, skräpfri och kan användas på nytt.”

2. Hedersomnämnande: Frallans berättelse – från korn till fralla
Tillverkare: 2:a klass i Panelian koulu, sponsorbolaget: Paneliankosken Voima Ab

”En bra berättelse där man trevligt har tagit hänsyn till lokal historia. Tydligt genomförande.”

Bilder på de prisbelönta arbetena finns på Motivas webbsidor på adressen: http://www.motiva.fi/ajankohtaista/kuvapankki/lasten_energiakilpailu_2013

Segerklassens bandade rap kan lyssnas vid Motivas avdelning 7c41 i Educa2014-evenemanget på Helsingfors Mässcentrum 24–25.1.