Hållplatsändring för linjer 20 och 20N på Bulevarden 7.3

Hållplats 1005 ”Fredriksgatan” på Bulevarden flyttas 100 meter i riktning mot Gamla kyrkoparken 7.3 kl. 9.00. Orsaken är att vid Bulevarden 13 inleds byggnadsrenovering. Hållplatsen uppskattas att ligga på sin tillfälliga plats t.o.m. 30.10.2014.

Pysäkin H1005 tilapäinen paikka 7.3.2014 alkaen